Andelsboligforeningen A/B Lykkesholms Allé 5 A-E

 

 

 

 

 

 

Vicevært

 

Torbens opgaver er:

 • Renholdelse af trapper
 • Bortskaffelses af storskrald (ikke byggeaffald)
 • Græsslåning
 • Renholdelse af udearealer
 • Renholdelse af vaskeriet og bestyrelseslokalet
 • Drift af varmecentral
 • Dørskilte
 • Pærer der skal skiftes
 • Dørpumper, der skal justeres
 • Diverse andre opgaver efter aftale med foreningen. 
   

Torben er også behjælpelig med bortkørsel af byggeaffald for beboernes egen regning.

 

Torben kan kontaktes at lægge en seddel i postkassen i vaskeriet.

A/B Lykkesholms Allé 5 A-E • Lykkesholms Allé 5 D kld. • 1902 Frederiksberg C  • bestyrelsen@ab-lykkesholm.dk • © 2007