Andelsboligforeningen A/B Lykkesholms Allé 5 A-E

Baghuset:


Brugerne af baghuset skal læse nedenstående samt overholde de anviste retningslinjer og gældende husorden. Der forventes, at lejeren af baghuset tager generelle hensyn til omgivelserne. Rygning er ikke tillad i baghuset.


Brugsret: baghuset er kun til brug for foreningens andelshaver samt deres gæster.


Leje: 300 kr. Ca. en til to gange årligt vil din/jeres leje blive indberettet til administrator.


Reservation: Skal ske hos Charlotte Katballe på e-mail:   charlottekatballe@hotmail.com eller telefon: 61696110


Hvis lejeren kun skal bruge baghuset en af dagene oplyses det ved reservation, så baghuset evt. kan benyttes af flere beboer i samme weekend.


Hvornår og hvor længe kan du låne baghuset: Som udgangspunkt har man baghuset fra fredag til søndag. Ønskes andre tidspunkter kan det evt. aftales med Psykologerne i Baghuset.


Nøgler: Afhentes efter aftale med Charlotte eller vi lægger dem i din/jeres postkasse. Returneres til Charlottes postkasse efter brug om søndagen.Aflevering: Det er lejeren, der ene og alene, er ansvarlig for at aflever baghuset i pæn og ordenligt stand. Hvis baghuset ikke fremstår rengjort og opryddet, når ny lejer skal bruge huset, skal Bestyrelsen informeres om dette af lejeren. Baghuset bliver ikke kontrolleret fra gang til gang. Vi står kun for reservation, udlevering af nøgler og indberetning af leje til administrator. Hvis der sker skader på inventar, installationer eller andet, er lejeren erstatningsansvarlig. I skal selv afkalke kaffemaskine og elkedel efter behov. Hvis der mangler porcelæn, bestik eller andet må I meget gerne give Elisabeth eller Henrik besked. Så vi har mulighed for at indkøbe det der nu mangler. Radiatorerne skal stilles på 1 efter brug. Oprydning omfatter ligeledes terrassen. Husk cigaretskodder.


Køleskabene skal gøres rent hver gang. De skal slukkes og stå lidt åbne. Dette er vittigt og ofte en af de ting som ikke er i orden ifølge andre bruger.


Opvaskemaskinen: Da den har lavt vandforbrug er det indkøbt sæbe i pulver, da tabs ikke opløses så let. Sæben står under vasken sammen med salt og afkalkning. Husk at tjekker, om der skal påfyldes salt eller afkalkning. Husk, at efter brug at lade den stå lidt åben. Det kan være en god ide at køre et hurtigt program, inden du bruger den første gang, da der godt kan gå flere måneder, hvor baghuset ikke er i brug. Husk af tørre maskine af udvendigt efter brug. Tøm altid filteret i bunden. Indholdet rådner og ødelægger maskinen.


Du/ I skal selv medbringe rengøringsmidler samt toiletpapir, sæbe, håndklæde og affaldsposer. Toilettet skal gøres rent. Det er ikke foreningens ting, som står på badeværelset. Det tilhører erhvervslejemålet. Gulvene skal vaskes. Dette gælder både for gangen og toilettet. Gulve skal vaske med opvaskemiddel. Der forefindes spand, og gulv afvasker til dette i baghuset.

A/B Lykkesholms Allé 5 A-E • Lykkesholms Allé 5 D kld. • 1902 Frederiksberg C  • bestyrelsen@ab-lykkesholm.dk • © 2007